سوابق اجرایی

سوابق اجرایی شرکت

در ذیل برخی از پروژه های اجرایی دپارتمان برج های خنک کن شرکت سانکو لیست شده است:

عمليات تعمیر و نوسازی شش سل از برج¬های واحد الفين پتروشيمي اميركبير(منطقه ويژه ماهشهر)
 • مقدار پكينگ مصرفي: 2300 متر مكعب
 • مقدار قطره گير مصرفي: 1850 متر مربع
 • ظرفيت برج خنك كن: 30,000 تن تبريد
عمليات تعمیر و نوسازی سه سل از برج¬های مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا(منطقه ويژه ماهشهر)
 • مقدار پكينگ مصرفي: 654 متر مكعب
 • مقدار قطره گير مصرفي: 554 متر مربع
 • ظرفيت برج خنك كن: 6,000 تن تبريد
عمليات تعمیر و نوسازی دو سل از برج¬های واحد مجتمع پتروشيمي خوزستان(منطقه ويژه ماهشهر)
 • مقدار پكينگ مصرفي: 350 متر مكعب
 • ظرفيت برج خنك كن: 4,000 تن تبريد
عمليات تعمیر و نوسازی هفت سل از برج¬های واحد مجتمع پتروشيمي فن آوران(منطقه ويژه ماهشهر)
 • مقدار قطره گير مصرفي: 1100 متر مربع
 • ظرفيت برج خنك كن: 14,000 تن تبريد
عمليات تعمیر و نوسازی شش سل از برج¬های واحد الفين پتروشيمي مارون(منطقه ويژه ماهشهر)
 • مقدار پكينگ مصرفي: 2300 متر مكعب
 • مقدار قطره گير مصرفي: 1850 متر مربع
 • ظرفيت برج خنك كن: 60,000 تن تبريد
عمليات تعمیر و نوسازی دو سل از برج¬های مجتمع پتروشيمي رازي (منطقه ويژه ماهشهر)
 • مقدار پكينگ مصرفي: 300 متر مكعب
تامين و فروش پكينگ و قطره گير برج هاي خنك كننده پالايشگاه تهران
 • مقدار پكينگ مصرفي: 1300 متر مكعب
 • مقدار قطره گير مصرفي: 1100 متر مربع
تهيه و تعويض فن 10 متري شش پره با فن هشت پره برج خنك كن واحد الفين پتروشيمي امير كبير (منطقه ويژه ماهشهر)
آدرس صفحه: http://www.coolingtowers.ir/projects.aspx
تاریخ چاپ: 4/21/2018 8:31:14 AM
حق كپی © صنایع آبزیان نیل پارس. تمامی حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...